Tjenester

Service

Kvalitet i alle ledd

Når man ønsker kvalitet i alle ledd, fra leverandør til utstyr, er god service og kundestøtte en forutsetning. Vår erfaring er at en godt planlagt serviceplan gir lavere kostnader og høyere oppetid, utstyret lever lenger og kvaliteten beholdes.

Serviceavtale

Skala Fast skreddersyr serviceavtalene avhengig av utstyr, driftssituasjonen på det enkelte anlegg, og kundens spesifikke ønsker.

  • Forebyggende vedlikehold / Beredskap
  • Korrektivt vedlikehold / Beredskap

Maskinregister og Servicelogg

Når kunden tegner en serviceavtale med Skala Fast, vil vi opprette et maskinregister slik at dokumenter, rapporter, henvendelser og annen historikk vil bli knyttet opp til de ulike maskinene. Kunder som allerede har et forhold med Skala Fast, vil få deres maskinregister gjennomgått og eventuelt oppdatert med den nye avtalen.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen produksjonsteknologi.

Kontakt oss