Tjenester

Service

Kvalitet i alle ledd

Når man ønsker kvalitet i alle ledd, fra leverandør til utstyr, er god service og kundestøtte en forutsetning. Vår erfaring er at en godt planlagt serviceplan gir lavere kostnader og høyere oppetid, utstyret lever lenger og kvaliteten beholdes.

Autorisert servicepartner

Vi er en forlenget arm til mange av våre kvalitets partnere, det er derfor forventet samme kvalitet på service utførelse fra våre teknikere.

Skala er blant annet en autorisert servicepartner av Alfa Laval komponenter og våre serviceteknikere er sertifisert for å kunne gi den beste servicen.

Unngå nedetid med forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold er planlagt vedlikehold i henhold til anbefalinger fra utstyrsleverandørene. Normalt er det tilstrekkelig med en frekvens hver 12. måned. Vi sørger for at maskinen eller utstyret hele tiden fungerer slik det skal, med et fast program for forebyggende vedlikehold. Dette sikrer at deler og systemer overhales, ordnes eller skiftes ut før de bryter sammen, slik at du unngår utstyrssvikt, ikke-planlagt nedetid og dyre reparasjoner.
Ønsker du service avtale kan du lese mer om det her: Serviceavtale

Fjernhjelp (via «Remote VPN»)

Med raskest mulig støtte – live og via fjerntilgang –reduserer vi nedetiden med fjernassistanse ved uplanlagt nedetid. På mange av våre maskiner tilbyr våre leverandører fjernhjelp via Remote VPN. Dette gjør at parameterne i maskinen kan korrigeres, slik at vi kan støtte deg på en målrettet måte, f.eks. maskininstallasjon, en funksjonsfeil eller programvareoppdateringer

Garantiforlengelse

Skala er opptatt av at vi kan tilby et forutsigbart vedlikehold. Derfor kan vi ved innkjøp av ny maskin fra flere av våre leverandører tilby forlenget garantitid utover standard garantitid på 12 måneder ved inngåelse av service kontrakt.

Maskinregister og Servicelogg

Når kunden tegner en serviceavtale med Skala Fast, vil vi opprette et maskinregister slik at dokumenter, rapporter, henvendelser og annen historikk vil bli knyttet opp til de ulike maskinene. Kunder som allerede har et forhold med Skala Fast, vil få deres maskinregister gjennomgått og eventuelt oppdatert med den nye avtalen.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen produksjonsteknologi.

Kontakt oss