Løsninger

Produksjonslinjer

Produksjonslinjer

Prosjektering og leveranse av produksjonslinjer

Skala er ledende leverandør av produksjonsutstyr og automatiserte linjer til matindustrien i Norge. Vi kombinerer erfaring fra et bredt spekter av leveranser til norsk matindustri, med lidenskap for faget og spisskompetanse fra et unikt internasjonalt nettverk av leverandører.

Trenger du noen som kan ta et helhetlig ansvar?

Uavhengig om vi snakker om flytende eller faste produkter, så har Skala Fast sammen med samarbeidspartnere en mulighet til å skreddersy løsningene etter kundens behov. Det er ofte mange trinn i verdikjeden fra råvarebehandlingen frem til varene er palletert. Disse prosessene er i høy grad avhengig av hverandre, noe som krever at de enkelte elementer må samstemmes for å oppnå en effektiv og velfungerende vareflyt.

Komplette løsninger – med ledende leverandører

I Skala Fast har vi en bred leverandørportefølje som gjør det mulig å tilby komplette linjer innen råvarebehandling, varme- og kjølebehandling, fylling og pakking. Vi har alltid fokus på effektivisering og bærekraft, og skaper løsninger med moderne kontroll- og sensorteknologi. Løsningen skreddersys med berøringspaneler med visualisering av linjen, som gjør at operatøren alltid har oversikt over alle produksjonsprosesser. Hvis man ønsker kommunikasjon med overordnede administrative systemer, er også mulig.

Våre leverandører

No items found.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen produksjonsteknologi.

Kontakt oss