Tjenester

Prosjektledelse

Prosjektledelse - Én partner fra A til ÅVed å bruke vår kunnskap, erfaring og vårt tette samarbeid med leverandører og etablerte samarbeidspartnere, er vi godt rustet for å lede prosjekter i alle størrelser. Fra enkle leveranser på små maskiner til hele prosesslinjer fra A til Å.

Vi er et engasjert team med en bred bakgrunn fra flere bransjer og har som mål å utføre våre prosjekter på en punktlig og profesjonell måte.

Er du vår kunde, lager vi en godt oppsatt prosjektstruktur, samler leveranser fra utvalgte leverandører og identifiserer eventuelle utfordringer som skulle være underliggende eller oppstå underveis.

Våre prosjekter blir utført med kvalitet og kontinuitet, for å hindre at det brukes unødvendig tid underveis. Sammen med våre partnere internt og eksternt, jobber vi for å kunne tilby de beste komponenter og maskiner til konkurransedyktige priser.

Én partner fra A til Å

Med betydelig spisskompetanse innen råvarebehandling, fylling, emballering, produkthåndtering og materialflyt, tilbyr vi tjenester innen:

  • Prosjektering
  • Prosjektledelse
  • Installasjon
  • Oppstart

Vi tilbyr fullintegrerte løsninger som ivaretar hele verdikjeden fra produsert vare til ferdig pall. Vi tar oss av hele leveransen, og du får én partner med klare grensesnitt å forholde deg til.

Forprosjekter

Basert på lang erfaring med prosjektering, har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring på hva som fungerer bra og hvilke løsninger som kan skape utfordringer.

Forprosjekter benyttes for å:

  • Klarlegge tekniske eller økonomiske muligheter
  • Se på alternative løsninger
  • Se på konsekvenser av ulike valg
  • Avgjøre om prosjektet er gjennomførbart

For videre informasjon om prosjekter og prosjektledelse, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen produksjonsteknologi.

Kontakt oss