Referanser

Produksjonsanlegg for kjøttdeig, koteletter, biff, fileter og andre kjøttprodukter

Produksjonsanlegg for kjøttdeig, koteletter, biff, fileter og andre kjøttprodukter

Kunde: Norfersk AS, 2013

Norfersk på Hærland utenfor Mysen har fått et moderne, effektivt og fleksibelt produksjonsanlegg som ivaretar krav til hygiene, produksjonssikkerhet og arbeidsmiljø. 

Anlegget kombinerer moderne produksjonssystemer, avansert datateknologi og dyktige fagfolk for å levere et best mulig produkt til Norgesgruppens butikker.

" – Mye og komplisert teknologi skal spille på lag med mennesker. Å få et mest mulig effektivt samspill mellom de ulike systemene har derfor vært en sentral utfordring for oss og leverandørene som har vært involvert. – Fokus har helt klart vært på trygg mat, produktkvalitet og leveringssikkerhet ved oppstart av anlegget. Vi kan glede oss over mange positive tilbakemeldinger fra kundene. "

Thomas Johnsen, Driftssjef

Prosjektbeskrivelse:

Produksjonen ved Norfersk omfatter et stort antall produktvarianter, alltid ferske og alltid med sikte på høyest mulig kvalitet. Derfor har fokus vært på omstillingsevne, høy gjennomløpshastighet, produktkvalitet og hygiene når vi planla dette anlegget.

Mye og komplisert teknologi skal spille på lag med mennesker. Å få et mest mulig effektivt samspill mellom de ulike systemene har derfor vært en sentral utfordring.

Det er lagt mye arbeide med på å utforme prosesslinjene slik at hygienen sikres. På personalsiden er hygienen ivaretatt igjennom konsekvent bruk av soneskiller, gode løsninger for personlig renhold og gjennomført bruk av arbeidstøy og tildekning.

Anlegget består bla av to linjer for kjøtt-/hamburgerdeig, med kapasitet opp til 5 tonn per mikser/time.
Fokus har vært på omstillingsevne, høy gjennomløpshastighet, produktkvalitet og hygiene når vi planla dette anlegget.
På personalsiden er hygienen ivaretatt igjennom konsekvent bruk av klare soneskiller, gode løsninger for personlig renhold og gjennomført bruk av arbeidstøy.

Prosjektløsninger:

Skala har hatt totalansvaret for prosesslinjene som representerer noe av den mest moderne teknologien som er tilgjengelig i dag. Det produseres etter ordre, og avansert prosesstyring kreves for å sikre at rett produkt finner veien fra råvarelager til riktig kasse.

Leveransen omfattet mer enn 30 fullastede trailere og best bla av:

  • To linjer for kjøtt-/hamburgerdeig, med kapasitet opp til 5 tonn/time
  • Fire slicelinjer håndterer produkter som koteletter og biffer
  • Avdeling for stykningsdeler og fileter
  • Distribusjonen foregår i NLP kasser (Norsk Lastbærer Pool), og anlegget som sørger for kassehåndtering og vask har Skala levert i samarbeide med underleverandør.
  • Skjærebord
  • Hygienesluser
  • Personlig verneutstyr
  • Kniver og rengjøringsutstyr

Resultat:

Norfersk har fått et moderne, effektivt og fleksibelt produksjonsanlegg som ivaretar krav til hygiene, produksjonssikkerhet og arbeidsmiljø. Anlegget kombinerer moderne produksjonssystemer, avansert datateknologi og dyktige fagfolk for å levere et best mulig produkt til Norgesgruppens butikker.