Referanser

Høyautomatisert hermetikklinje og fullrobotisert interntransport og palletering

Høyautomatisert hermetikklinje og fullrobotisert interntransport og palletering

Kunde: Orkla Foods Norge avdeling Stabburet Fredrikstad

Levert: 2016

Med en ny og mer moderne og automatisert maskinpark kan Stabburet nå produsere opp til 60.000 bokser pr time på to linjer. Da det gamle anlegget ble installert produserte man 40.000 bokser om dagen på en linje. Med et høyautomatisert anlegg trenger Stabburet nå langt færre personer pr. skift i den nye pakkehallen for hermetikkproduksjon. Les mer om gevinsten!

Vi har fått en fabrikk med kapasitet og fleksibilitet som gjenspeiler markedets behov. Vi er klare for å levere den neste milliarden med Stabburet Leverpostei!

Eirin Skovly, Fabrikksjef

Prosjektbeskrivelse:

Kunden ønsket en betydelig kapasitetsøkning, samtidig som bemanningsbehovet skulle reduseres. Dette krevde høy automasjonsgrad hvor mange ulike produksjonselementer skulle samvirke, stilte høye krav til den totale vareflyten og styringen. Selve produksjonen skulle fungere sømløst med utstyr for intern vareflyt og bruk av robotløsninger i produksjon og pakking.transportbro for få ferdig palletert vare til ferdigvarelager.

Prosjektløsninger:

Skalas levereranse omfatter bla:

  • Nye autoklaver
  • Fylle/tømme-stasjoner
  • Transportutstyr
  • Pakkemaskiner

I tillegg har Skala Robotech levert et fullrobotisert anlegg for varehåndtering og palletering. Her er det blant annet kreative løsninger i form av en transportbro for få ferdig palletert vare til ferdigvarelager.

Orkla har investert 130 millioner kroner i nye maskiner, slik at pakkingen av hermetikk nå blir helautomatisert. Fredrikstad- ordfører Jon-Ivar Nygård (fv) blir orientert om ny spennende teknologi av fabrikksjef Eirin Skovly, sammen medkonsernsjef Peter A. Ruzicka og statsråd Jon Georg Dale. Foto: John T. Pedersen Orkla Foods
Denne leveransen et eksempel på styrken Skala har som totalleverandør, hvor Skala og Skalas datterselskaper kan håndtere hele prosess- og pakkeløsningen, fra råvaremottak til ferdig pall.

Resultat:

– Med en ny og mer moderne og automatisert maskinpark kan Stabburet nå produsere opp til 60.000 bokser pr time på to linjer. Da det gamle anlegget ble installert produserte man 40.000 bokser om dagen på en linje. Med et høyautomatisert anlegg trenger Stabburet nå kun tre personer pr skift i den nye pakkehallen for hermetikkproduksjon. Samtidig er sikkerhet og arbeidsmiljø forbedret.

Skala AS sto for hele det tverrfaglige prosjektet, og det innebar enklere prosjektoppfølging og logistikk for Orkla.