Referanser

Effektiv vasking av pallekontainer (Big Box) hos Hå Kylling

Effektiv vasking av pallekontainer (Big Box) hos Hå Kylling

Kunde: Hå Kylling, 2022

Hå Kylling bruker rundt 40-50 store pallekontainere eller Big Box i sin produksjon av kyllingkjøtt hver dag. Alle disse må rengjøres etter bruk for å tilfredsstille hygienekravet innen matproduksjon. Hver kontainer rommer over 500 liter og er laget av plast.

Utfordringen

Før vi kom inn i bildet, ble kontainerne vasket manuelt med skumanlegg og høytrykkspyler, som både var plasskrevende og kostbart. Forbruket av rengjøringsmiddel kunne være høyt og resultatet var varierende. Logistikk-håndtering og HMS-krav var også en utfordring.

Dette ønsket Hå Kylling å forbedre, og satte opp noen kriterier:

 • Automatisk vaskeprosess av Big Box i lukket miljø
 • Likt vaskeresultat hver gang
 • Bedring av HMS-forhold med bruk av færre personell
 • Mer effektiv logistikk og mindre plassbruk
 • Tilfredsstille hygienekrav, dokumenterbart

Løsningen

Vi leverte en automatisk kabinvasker fra Cretel med betjeningspanel som vasker pallekontainerne på få minutter, uten tung håndtering.

Gevinst

 • Vasker over 20 Big Box i timen, før rakk de 5-6 stykker
 • Bedre bruk av personal-ressurser som tilfredsstiller HMS-kravene
 • Logistikken ble bedret
 • Kontrollert utlufting av vanndamp og mindre støy
 • Vaskemaskinen ble montert på et lite, avgrenset område
 • Tilfredsstilt hygienekrav - ingen utslag på bakteriemåling
 • Strømforbruket ble redusert fordi de kunne bruke et vaskemiddel som ikke trengte så høy vasketemperatur

«Vi kan nå vaske over 20 Big Box hver time – før rakk vi bare 5-6 stykker på samme tid. Hygienekravet er ingen utfordring lenger og vi sparer personell for unødig tungt arbeid», sier Morten Haugland, produksjonssjef i Hå Kylling.

Hå Kylling er en betydelig produsent av kyllingkjøtt - midt i hjertet av Jæren i Rogaland. Her skjæres, pakkes og ekspederes daglig store mengder kylling.

Vask av pallekontainer
Et bilde som inneholder innendørs, Avfallsbeholder, stål, KomposittmaterialeAutomatisk generert beskrivelse