Referanser

Bake og kjøle linje

Bake og kjøle linje

Kunde: Mills, 2022

Mills produserer den tradisjonelle spesialiteten leverpostei.
Siden 2022 har har deres leverpostei blitt prosessert/baket av systemteknologi fra vår Schröter Technologie GmbH & Co. KG.

Utfordringen

Kjernetemperatur og en brunet overflate på produktet var et viktig krav, samtidig sikre likt resultat til en hver tid på produktet. Det var et ønske om en prosesstid som skulle være så kort som mulig, og etter en innledende undersøkelse gikk vi i oktober 2020 med på å gjennomføre en serie tester ved Schröter tekniske senter.

Prosesstidene og resultatene av test-serien ble veldig gode. Neste steg skulle bli å utvikle et systemkonsept for en optimal produksjonsprosess under de romlige forholdene som ble gitt. Prosjektgruppen la spesielt vekt på at automatiserings graden skulle være så høy som mulig. Resultatet av konseptet i utviklingsfasen ble tre SEMIjet® BAIKIK-6 enheter for baking og kjøling.

Løsningen

Kapasitetsutnyttelse med høy grad av automatisering med tre bake og kjøle linjer med fire semi-kontinuerlige system soner.

-Den første sonen fungerer som en «stekedel», bake prosessen kan utføres ved kammertemperaturer på opptil 180 ° C.
-Den andre sonen er en mellomsone hvor du har det termiske skillet mellom stekesonen og de to følgende kjølesonene.

Hver linje i systemet er designet for åtte vogner, og kombinasjonen av nødvendige kapasiteter og prosess tider blir ivaretatt av systemets soneinndeling som gir optimal utnyttelse. Produksjonen ble designet for en kapasitet på 1000 kg/t for en åtte timers produksjonsdag med påfølgende kjølefunksjon. Hvert 40. minutt transporteres to vogner automatisk fra en sone til den neste. Det produseres ni partier i løpet av dagen. Den tiende og ellevte batchen forblir i intensivkjølerne over natten, og det ble derfor utviklet et spesielt energibesparende kjøle-program for dette formålet.

Gevinst

Hele produksjonsprosessen har en meget høy grad av automatisering, som sikrer høyest mulig kvalitet samtidig som de konsistente egenskapene opprettholdes. Sammenlignet med forrige prosess er produktkvaliteten på jevnhet og smak også blitt optimert – og dette med merkbart kortere prosess tider. "Takket være Olav Sönksen, var vi perfekt i stand til å implementere prosjektet med våre spesielle krav med teknisk presisjon," sier Leif Magne Nilsen og Torvald Eriksen, prosjektleder i Mills.

For en mer info, sjekk ut Meeting Point Edition 64 i linken under:

mp64_en_2023.pdf (schroeter-technologie.de)