Leverandører

Wolf

WOLF-pakkemaskiner er en av markedslederne for vertikale pose-pakkemaskiner, også komplette pakkelinjer.

Enten våre kunder bruker poseemballasjen som primær- eller sekundæremballasje – WOLF produserer, konfigurerer og leverer alltid de best passende vertikale og horisontale pakkemaskiner og doseringssystemer.