Leverandører

Jørgensen Engineering

Robotikk og emballasjehåndteringsløsninger for mat, kjæledyrmat og farmasøytisk industri.

Jorgensen Engineering ekspertise er leveranse av komplette løsninger innen palletering, overføringssystemer, rengjørings- og steriliseringssystemer, lasting og lossing og fyllelinjer.