1.2.2024

Termiske skap som har alle prosesser i ett system!

Termiske skap som har alle prosesser i ett system!

Begrenset plass og ønske om mindre håndtering, er noe som ofte går igjen hos mange matprodusenter. Vår tyske leverandør på «røyke-skapløsninger» kan tilby en svært effektiv løsning her som de har levert til kunder over hele verden!

Denne løsningen går ut på at istedenfor f.eks. kjøre kald/varm-røking og kjøling i separate kammere, kan vi holde prosessen i ett og samme kammer/skap!

Vår tyske leverandør – Reich Thermo, har en serie med produkter innen AIRMASTER® serien. Disse kan behandle kjøtt eller fiskeprodukter med: Oppvarming til tørking, varm og kald røyking, varmluft matlaging, baking, modning og avkjøling.  Dermed unngår du mye håndtering med vogner inn og ut av hvert kammer for å kjøre de ulike prosessene.

Skapene er modulbasert, og kan leveres i størrelser fra 1 til14 traller i enkle eller doble rader. Den største fordelen med dette systemet, er at hver vogn får tilført eksakt den samme luftmengden, varm eller kald energi og absolutt konsistens sikres fra vogn til vogn.                    

I tillegg får du fullautomatisk CIP-rengjøring.

 

Fordeler:

·      Alle prosesser i et enkelt system: Oppvarming,  tørking, varm og kald røyking, varmluft      

     matlaging, baking, modning og avkjøling

·      Avkjølt - klar til å pakke varer etter en kontinuerlig prosesskjede

·      Best mulig mikrobiologi – ingen mulighet for f.eks. listeria-bakterie vekst!

·      Krever ikke noe dyrt, vedlikeholds-intensivt transportsystem

·      Fungere ruten sone separasjon, så det er ingen nedetid for individuelle systemseksjoner

·      100 %fleksibilitet, 100 % utnyttelse

·      Lavere kostnader

 

·      Mindre nødvendig plass