12.4.2023

Reduserer risikoen for skader ved bruk av båndsag

Reduserer risikoen for skader ved bruk av båndsag

Nå satser Skala AS sammen med sin underleverandør C—E. Reich GmbH, på ekstra HMS-sikkerhet i forbindelse med bruken av industrielle båndsager. Reichs seneste utvikling, Blade Stop for sagblad, reduserer risikoen for å skade seg.

Industrielle båndsager er en av de mest brukte arbeidshjelpemiddel innen kjøttindustrien. Samtidig kan båndsagen medføre alvorlige arbeidsskader.

I følge Arbeidstilsynet skal maskiner, deriblant båndsager, være sikre i bruk. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at de maskinene som brukes i virksomheten er konstruert for sikker bruk og har nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader.

Blade Stop for sagblad

Blade Stop-systemet er utviklet for å øke sikkerhetsnivået for Reich båndsager. Systemet er en viktig forbedring for operatørenes sikkerhet. Operatørens hånd detekteres når den er i bevegelse mot sagbladet, innenfor risikoområdet. Når håndbevegelsen registreres stopper båndsagen.

Reichs system har oppnådd følgende:

  • Oppmålt bremsetid på 20 millisekunder
  • Maskinen er enkel å starte igjen etter nødstopp
  • Sagbladet stoppes uten at det skades eller må må byttes

Ta kontakt med Thomas Sommerstad, leder Skala Fast, dersom dette er interessant for deg. Du kan nå Thomas på: mobil: 926 099 88, eller e-post: thomas-sommerstad@skala.no