31.8.2023

Planer om å øke produksjonen fremover?

Planer om å øke produksjonen fremover?

Med denne maskinen på laget (TMW75 fra Sairem), kan du tine fryst mat eller råvarer med kapasitet på opptil 3 tonn/time.

Den har disse fordelene, men vi nevner:

·        Tiner opp til 3 tonn/time (fra - 20 °C til ca. - 2 °C)

·        Tinetid fra 5-15 minutter pr. mengde

·        Kan tines i emballasjen

·        Homogen tining med lavt tinesvinn og minimal bakterievekst

 

Har du spørsmål, kontakt oss:

+47 920 24 553

Edvard.stromnes@skala.no