8.2.2024

MØT OSS PÅ ANUGA FOODTEC

MØT OSS PÅ ANUGA FOODTEC

Anuga FoodTec er den viktigste informasjons- og forretnings plattformenfor nye konsepter og innovativ utvikling i den internasjonale mat- og drikkeindustrien.

Her finner du prosessteknologi, fylle og pakketeknologi, løsninger knyttet til mattrygghet, digitalisering, og effektivisering.

Nytt: Det vil også være en egen utstillingsområde for miljøteknologi og energibesparelse.

Vi er knutepunktet!                                      

Skala med samarbeidspartnere er godt representert på messen, og vi kan hjelpe til med å booke både møte og presentasjon med våre leverandører                              

Ønsker du å møte oss på messen er det bare å ta kontakt med oss:

Edvard Strømnes - edvard.stromnes@skala.no +47 92024553

Thomas Sommerstad - thomas.sommerstad@skala.no +47 92609988

John Lørval - john.lorval@skalafoodtech.dk +45 21660017

Under ser du noen av leverandørene våre som kommer til å være tilstede: