12.4.2023

Den nye fabrikken til Stabburet Fredrikstad offisielt åpnet

Den nye fabrikken til Stabburet Fredrikstad offisielt åpnet

Etter 50 år og mer enn én milliard gule bokser, har fabrikken som produserer Stabburet Leverpostei blitt helt fornyet. 19. oktober 2016 ble den moderniserte fabrikken åpnet av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. Skala AS har vært turn-key leverandør til hoveddelen av denne utbyggingen. Denne består av en høyautomatisert hermetikklinje for leverpostei og skinke, i tillegg til et fullrobotisert anlegg for interntransport og palletering.

Den tradisjonsrike fabrikken på Råbekken hadde celebert besøk 9. oktober, da landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) var med på åpningen av en helt ny maskinpark i produksjons­lokalene. Orkla Foods Norge har investert 130 millioner kroner i helt nye maskiner, slik at pakkingen av hermetikk nå blir helautomatisert. Dette er den største investeringen siden fabrikken ble åpnet for 50 år siden og en av de største investeringene Orkla har gjort de senere årene.

Helautomatisert og langt mer effektiv

Siden 1949 har Stabburet produsert 1,3 milliarder leverposteibokser. Med en ny og mer moderne og automatisert maskinpark kan fabrikken produsere 20.000 bokser i timen i stedet for 40.000 om dagen. – Nå har vi tre personer som styrer hele dette anlegget, fortalte fabrikksjef Eirin Skovly. – Og vi er klare for å levere den neste milliarden med Stabburet Leverpostei!

Dette er et stort og spennende prosjekt som vi har jobbet lenge og nært med Orkla Foods/Stabburet for å realisere, forteller Skalas adm dir Steinar Spydevold. Christer Engman, som har vært Skalas prosjektleder, kan glede seg over at et stort og krevende prosjekt er avsluttet. I bakgrunnen en Somic Wrap-around maskin, levert av Skala.

Skala AS er turn-key leverandør

Skala er leverandør av det som er blitt et topp moderne linje for hermetisk leverpostei og skinke. I tillegg har Skala Robotech levert et fullrobotisert anlegg for varehåndtering og palletering.Skalas levereranse omfatte bla nye autoklaver, fylle/tømme-stasjoner, transportutstyr, pakkemaskin og fullrobotisert anlegg for interntransport og palletering. Det er Skalas avdeling i Moss som har hovedansvaret for prosjektet, mens Skala Robotech har ansvar for robotisering og palletering.

Med en ny og mer moderne og automatisert maskinpark kan Stabburet nå produsere 60.000 bokser i timen i stedet for 40.000 om dagen. Med høy grad av robotisering og automatisering kan fabrikken betjenes av tre personer.

– Dette er et stort og spennende prosjekt som vi har jobbet lenge og nært med Orkla Foods/Stabburet for å realisere, forteller Skalas adm dir Steinar Spydevold. – Som norsk og lokal aktør har det vært en stor fordel å være tett på kunden under utvikling av prosjektet. Dette er også et godt eksempel på styrken vi har som totalleverandør hvor Skala og Skalas datterselskaper kan håndtere hele prosess- og pakkeløsningen, fra råvaremottak til ferdig pall!